Projekt 5/2005 – Růžová výšivka – Mammahelp

Termín dokončení: 15.10.2005

Obdarovaný: MAMMA HELP – Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu

Dojmy z předávání

V dňoch 1. – 2.12. sa v Prahe v Pasáži Rokoko konali benefičné trhy, na ktorých sa predávali ružové výšivky. Ako zástupca Křížku dětem som dostala oficiálnu pozvánku na „číši vína“ a tak sme sa s manželom vypravili na výlet.

Hneď pri vstupe do Pasáže Rokoko nás uvítala tabuľa s informáciami o Ružovej výšivke, na ktorej bolo aj logo Křížku dětem, čo ma veľmi potešilo. Keďže sme prišli skôr, mali sme čas všetko nafotiť.

S predajom pomáhalo mnoho známych osobností, ktoré sa tieto dva dni pri predaji obrázkov striedali. Boli to Veronika Freimanová, Jana Švandová, Andrea Čunderlíková, Josef Carda, Zdeněk Žák, Klára Issová, Marta Issová, Kristina Maděričová, Nela Boudová a Ljuba Krbová. My sme mali „šťastie“ na Josefa Cardu. Potom už nasledovala oficiálna časť pre pozvaných. Po príhovore p. Dr. Pechu a p. Drexlerovej, kde hovorili o tom, ako Mammahelp vznikol, čím sa zaoberá a ako prišli na nápad Ružovej výšivky, nasledovalo poďakovanie sponzorom a všetkým vyšívačkam. Ako prvým poďakovala p. Drexlerová Křížku Dětem. Hovorila o nás veľmi pekne a bola veľmi vďačná, že sme im s Ružovou výšivkou veľmi pomohli. Vyšili sme pre Mammahelp skoro 60 obrázkov, ktoré určite prinesú Mammahelpu nemalé finančné prostriedky na prevádzku ich Mammahelp Centier. Dostali sme aj oficiálne poďakovanie od všetkých Mammahelpiek. Potom nasledovalo poďakovanie všetkým ostatným sponzorom. Keďže si všetkých nepamätám a mohla by som niekoho vynechať, radšej ich nebudem menovať.

Na záver bola dražba tých najväčších a najkrajších obrazov, ktorej som sa už bohužiaľ z časových dôvodov nemohla zúčastniť. Do dnešného dňa sa za obrázky vyzbieralo 115 tisíc korún, k čomu sme myslím nemalou mierou prispeli. Celá akcia bola veľmi pekne zorganizovaná. Všetky Mammahelpky boli veľmi milé a prejavili záujem spolupracovať s nami aj pri ďalšom ročníku Ružovej výšivky, ktorý už pripravujú. Som rada, že som sa mohla tejto akcie zúčastniť a som na Vás všetky moc hrdá, že ste pomohli dobrej veci.

Ďalšie info o priebehu predaja a ďalších záležitostiach týkajúcich sa Ružovej výšivky nájdete na stránkach Mammahelpu.

Snehurka


Žádné komentáře