Senioři 2 – DD Radkova Lhota

Termín dokončení: 31.12.2007

Obdarovaný: Domov důchodců v Radkově Lhotě

Dojmy z předávání

Výšivky pro seniory jsem dnes úspěšně za vás za všechny předala do Domova důchodců v Radkově Lhotě.
Jde o klasický domov důchodců (nyní už domov pro seniory), který se nachází v malebné krajině pod Hostýnskými vrchy. Přijaly mě nejprve sociální pracovnice paní Danuška a paní Bětka, se kterými jsme společně obrázky vyložily na stůl v návštěvní místnosti. Poté se objevil i pan ředitel, který byl mile překvapen (měl totiž od sociálních pracovnic jen strohé informace, nachystaly jsme to spíše jako překvapení) a hned si jeden obrázek „zabavil“ do své kanceláře (jde o obrázek od pampe – na fotografii je vidět jeho zalíbení). Pak dorazila i vrchní sestra domova důchodců. Bylo docela legrační, jak hned začali společně debatit o umístění obrázků a také se dohodli na tom, že nejprve v pondělí všechny obrázky vystaví na odiv obyvatelům domova důchodců a teprve poté všechny pověsí do společných prostor domova. Fotografie z předávání obrázků by se měly postupně objevit i na webových stránkách domova důchodců – www.domovrl.cz. Mám také přislíbeno, že mi z domova důchodců pošlou dodatečně i fotografie z výstavky a pak i pověšených obrázků. Mám vám všem, které se podílíte na těchto projektech, vyřídit mnoho pozdravů, obdivů a díků. Já bych vám samozřejmě také chtěla poděkovat za vaše obrázky, za váš čas, kterého máme jako maminky, manželky, přítelkyně, tety, babičky… pomálu, a jsme schopny a ochotny jej ještě dále věnovat pro dobrou věc.

Takže ještě jednou velký DÍÍÍK!

Puposek

Pověšené obrázky

Napsali o nás

Žádné komentáře